สำนักบริหารทรัพย์สิน

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักบริหารทรัพย์สิน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ต่างชาติ)

image เอกสารแนบ