สำนักบริหารทรัพย์สิน

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักบริหารทรัพย์สิน

จ้างก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการตุลาการ จำนวน ๗๒ หน่วย และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม จำนวน ๙๖ หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ศาลอุทธรณ์ภาค ๙

image เอกสารแนบ