สำนักบริหารทรัพย์สิน

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักบริหารทรัพย์สิน

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การจัดซื้อสิทธิการเข้าใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ด้านกฎหมาย Thomson Reuters Westlaw ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

image เอกสารแนบ