สำนักบริหารทรัพย์สิน

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักบริหารทรัพย์สิน

ประกาศและเอกสารประกวดราคาการซื้ออุปกรณ์ช็อตไฟฟ้า (Taser) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 215 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 1

image เอกสารแนบ