สำนักบริหารทรัพย์สิน

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักบริหารทรัพย์สิน

ประกาศเผยแพร่แผนการซื้ออุปกรณ์ช็อตไฟฟ้า (Taser) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 215 ชุด

image เอกสารแนบ