สำนักบริหารทรัพย์สิน

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักบริหารทรัพย์สิน

(ร่าง ครั้งที่ 2) ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานบังคับคดีผู้ประกัน การกำกับดูแล และติดตามจับกุมผู้หลบหนีการปล่อยชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาพิพากษาคดี และการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานตำรวจศาล จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

image เอกสารแนบ