สำนักบริหารทรัพย์สิน

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักบริหารทรัพย์สิน

(ร่าง ครั้งที่ 2) ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักงานพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง เพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่หมดอายุการใช้งาน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (จัดซื้อครั้งที่ 2)

image เอกสารแนบ