สำนักบริหารทรัพย์สิน

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักบริหารทรัพย์สิน

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการตุลาการ (แจ้งวัฒนะ) (นนทบุรี)

image เอกสารแนบ