สำนักบริหารทรัพย์สิน

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักบริหารทรัพย์สิน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์รายการอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลชนิดใช้งานร่วมกันผ่านเครือข่าย (Network Attached Storage : NAS) จำนวน ๑ ชุด

image เอกสารแนบ