สำนักบริหารทรัพย์สิน

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักบริหารทรัพย์สิน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อสิทธิการใช้งานโปรแกรมระบบรักษาความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์ (Anti-Viพus License) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 19,000 สิทธิ

image เอกสารแนบ