สำนักบริหารทรัพย์สิน

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักบริหารทรัพย์สิน

ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พกพาพร้อมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมจัดการสำนักงาน จำนวน 2 โครงการ วงเงิน 67,184,000.00 บาท

image เอกสารแนบ