สำนักบริหารทรัพย์สิน

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักบริหารทรัพย์สิน

จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแรงงานภาค ๘ ขนาด ๖ บัลลังก์ ๑ หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ โดยวิธีคัดเลือก

image เอกสารแนบ