สำนักบริหารทรัพย์สิน

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักบริหารทรัพย์สิน

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 การจัดซื้อสิทธิในการใช้งานแอปพลิเคชัน Line Official Account เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารภายในองค์กร

image เอกสารแนบ