สำนักบริหารทรัพย์สิน

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักบริหารทรัพย์สิน

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างบริการในการเข้าใช้ฐานข้อมูลทางด้านวิชาการกฎหมายระดับสากล (ฐานข้อมูลทางด้านกฎหมาย Lexis Advance Database) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๖

image เอกสารแนบ