สำนักบริหารทรัพย์สิน

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักบริหารทรัพย์สิน

ประกาศเผยแพร่และเอกสารประกวดราคาการซื้ออาวุธปืน พร้อมซองปืน (ขนาดกระสุน 9 มม.) จำนวน 274 กระบอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

image เอกสารแนบ