สำนักบริหารทรัพย์สิน

image

สำนักบริหารทรัพย์สิน

ติดต่อเรา

 ที่ตั้ง

สำนักงานศาลยุติธรรม ชั้น 8B

อาคารจอดรถ ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล

เขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร 10900โทรศัพท์

โทรศัพท์ 02-541-2033

โทรสาร  02-541-2924

 อีเมล์

[email protected]

 

 Social