สำนักบริหารทรัพย์สิน

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักบริหารทรัพย์สิน

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อสิทธิในการใช้งานระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพบนระบบเครือข่ายคลาวด์สำหรับรองรับการพิจารณาคดีอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 3 รายการ

image เอกสารแนบ