สำนักบริหารทรัพย์สิน

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักบริหารทรัพย์สิน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อการต่ออายุสิทธิการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์กฎหมายต่างประเทศ Oxford Law Online Database ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 4/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

image เอกสารแนบ