สำนักบริหารทรัพย์สิน

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักบริหารทรัพย์สิน

จ้างพิมพ์สมุดคำตอบพร้อมบาร์โค้ดสำหรับใช้ในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยพิพากษาประจำปี 2564 (สนามใหญ่) โดยวิธีคัดเลือก

image เอกสารแนบ