Accessibility Tools

สำนักบริหารทรัพย์สิน
image

สำนักบริหารทรัพย์สิน

การเตรียมความพร้อมการติดตั้งลิฟต์โดยสาร พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบimage

เนื่องจากไฟล์วีดีโอมีขนาดใหญ่ ควรรับชมผ่าน wifi